Onze klanten

Castermans Connected richt zich op gevestigde corporate en mkb-bedrijven die willen (of moeten) innoveren. Het Internet of Things is een kansrijk domein voor zowel dienstverleners als bedrijven die eigen (fysieke) producten of apparaten ontwikkelen en die meer toegevoegde waarde voor hun klanten willen ontwikkelen. Met ervaring in uiteenlopende sectoren is Castermans Connected in staat om vernieuwende combinaties te maken en daarmee échte vernieuwing teweeg te brengen.

 

Onderstaand een aantal projecten en bedrijven die u – met de hulp van Castermans Connected – voor gingen in de transitie naar hun volgende generatie business met Internet of Things oftewel slimme en internet verbonden producten en diensten.

ecnomie071_logo_horizontaal_groot

Voor het versterken van de kenniseconomie in de Leidse regio werken overheid, ondernemers en het onderwijs nauw samen. Onder de vlag van Economie071 voeren zij projecten uit die gericht zijn op de thema’s Ondernemerschap en Innovatie, Life Sciences & Health en Vitaliteit. Dit ten gunste van investeringen in de regio en werkgelegenheid. Een van die projecten is Smart071. Smart071 helpt mkb-bedrijven in de Leidse regio met praktische workshops bewuster te worden van de kansen met digitalisering zoals Internet of Things en Data Science. De concrete innovatietrajecten met een kleinere groep bedrijven dienen ter inspiratie voor een bredere doelgroep in de regio.

 

Castermans Connected voert in opdracht van Economie071 het projectmanagement van Smart071 uit. Als innovatieadviseur ontwikkelt Castermans Connected nieuwe innovatieve business met MKB ondernemers in de Leidse regio. Met een groot regionaal netwerk verbindt hij bedrijven aan onderwijs en potentiele (semi-)publieke opdrachtgevers.

www.economie071.nl/smart071/

PestWatcher

PestWatcher ontwikkelde een compleet nieuw businessconcept voor integraal plaagdiermanagement. Door het toepassen van sensoren en connectiviteit in klapvallen en lokaasstations wordt 24/7 monitoring van plaagdieractiviteit mogelijk. Hiermee besparen klanten op de kosten van plaagdiermanagement en met het digitale logboek voldoen organisaties volledig aan het IPM-protocol voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

 

Castermans Connected adviseerde PestWatcher over het businessmodel waarbij PestWatcher een platform wordt waar eindgebruikers (vaak facility managers) en zelfstandige plaagdierbestrijders samenwerken. Voor de technische ontwikkeling bracht Castermans Connected PestWatcher in contact met een industrieel ontwerpbureau en adviseerde over de toe te passen connectiviteit.

 

“Castermans Connected hield ons scherp tijdens alle fasen van ons innovatieproces, zowel wat betreft business aspecten als het toepassen van technologie en de productontwikkeling”

Harry Viet, directeur

www.pestwatcher.com

Rensa

Technisch Handelsbureau Rensa is een van de grootste groothandels van Nederland voor producten op het gebied van verwarming en ventilatie. Vanuit een hypermodern en gerobotiseerd distributiecentrum en lokale servicebalies worden installateurs en service- & onderhoudsbedrijven door het hele land beleverd.

 

Castermans Connected faciliteerde vijf co-creatie sessies waarin de belangrijkste kansrichtingen werden geïdentificeerd voor het optimaliseren van digitale ketensamenwerking in de installatiebranche. Het traject heeft geresulteerd in een functioneel concept met een vernieuwend business model waarvan de verwachting is dat het zal leiden tot een reductie van de voorraadkosten in de gehele keten.

 

“Door het intensieve innovatietraject met Castermans Connected en de daarin voor ons nieuwe manier van samenwerking met een aantal klanten, is de relatie met deze klanten naar een strategisch niveau getild.” 

Patrick Jansen, Manager Kennis & Innovatie

www.rensa.nl 

Slimdesign logo

SLIMDESIGN ontwikkelde voor het Canadese Angelcare een connected babyfoon met video, geluid en bewegingsmonitoring, gebruikmakend van smartphones. Familie en vrienden kunnen via een app worden uitgenodigd om speciale momenten te delen.

 

Castermans Connected hielp bij de verkenning van additionele functionaliteiten en toekomstige vernieuwende business concepten die gebaseerd zijn op verrassende samenwerkingsverbanden.

 

“Castermans Connected daagde ons en onze klant uit om verder te kijken dan het product.”

Wouter Konings, directeur

www.slimdesign.com

www.angelcarebaby.com

TopVision

Top Vision Group is ontwikkelaar en wereldwijd marktleider voor innovatieve producten en systemen voor winkelinrichting in de optiekbranche. Van displays om brillen te presenteren tot wandsystemen en winkelelementen waarmee de retailer zijn complete winkel kan vormgeven.

 

Castermans Connected ontwikkelde samen met Top Vision Group een eerste visie voor de optiekwinkel van de toekomst. In een reeks sessies werd vervolgens samen met vier ketenpartners gewerkt aan nieuwe concepten, gebaseerd op het toevoegen van functionaliteit met RFID-technologie. Het gezamenlijke traject leidde tot nieuwe inzichten uit de hele optiek waardeketen en bovendien leverde het draagvlak voor een pilotproject.

 

“Castermans Connected fungeerde in de conceptfase als katalysator en in de implementatiefase als gids in het woud van toeleveranciers.” 

Omar Tegel, directeur

www.topvisiongroup.com

Fast&Fluid

De verfmengmachines van Fast & Fluid Management worden wereldwijd verkocht en staan bij verfspeciaalzaken en Doe-Het-Zelf ketens.

 

Castermans Connected begeleidde Fast & Fluid Management bij het identificeren van de eerste connected kansrichtingen. In verschillende co-creatie sessies (waarbij diverse belangrijke partijen uit de keten betrokken waren) werden innovaties geformuleerd gericht op het reduceren van fouten door het bedienend personeel en het versterken van de service-en klantbeleving.

 

“De integrale aanpak van Castermans Connected heeft ons geholpen in de zoektocht naar nieuwe klantwaarde en het ontwikkelen van verrassende oplossingen”

Ronald Krom, Vice President New Product Development

www.fast-fluid.com