Internet of Things als wereldwijde trend

Het Internet of Things wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste technologische en business trends en wordt ook wel de ‘4e industriële revolutie’ genoemd. Het gerenommeerde adviesbureau McKinsey plaatst het in de top-3 van meest impactvolle ontwikkelingen en de voorspellingen zijn dat er in 2020 ongeveer 50 miljard connected devices zijn.

 

Informatiegedreven toegevoegde waarde

Bij het Internet of Things gaat het erom dat fysieke objecten (producten, apparaten, machines) digitale, data- en informatie gedreven toegevoegde waarde krijgen. Met – vaak al eenvoudige – elektronica, draadloze connectiviteit en een verbinding met het internet worden zij ‘smart’ en ‘connected’. Hiermee raken de fysieke en virtuele wereld steeds meer met elkaar verbonden. En de technologie is er klaar voor. Sensoren en andere elektronica worden steeds krachtiger, kleiner, energiezuiniger en tegelijkertijd goedkoper. Draadloze connectiviteit is overal aanwezig en clouddiensten zijn laagdrempelig in te zetten.

 

Kansen met nieuwe inzichten en invloed op afstand

Er ontstaat inzicht over gebeurtenissen in de fysieke wereld die er voorheen niet was en het wordt mogelijk om acties op afstand en op ieder moment in gang te zetten. Zo ontstaan enerzijds kansen voor kostenreductie, procesverbetering en kwaliteitsverbetering. Anderzijds ontstaan kansen voor nieuwe productfuncties, additionele (digitale) diensten, nieuwe business en verdienmodellen en geheel nieuwe experiences. Een van de belangrijkste meerwaarden van slimme en internet verbonden producten is dat het mogelijk wordt om inzicht te krijgen in klant- en gebruiksgedrag. Hiermee wordt het mogelijk om de klant nog beter van dienst te zijn en met het doorlopende contact dat ontstaat kan de relatie verder worden verbeterd. De vergaarde data en informatie is bovendien waardevolle input voor het ontwikkelen van volgende generaties producten en diensten.

 

Nieuwe verdienmodellen

Bedrijven verdienen vaak al jaren op dezelfde manier hun geld. Wij zien dat er voor bedrijven echter vaak veel meer manieren zijn om inkomsten te generen, zeker met data-en informatiegedreven innovatie. Het gaat dan vaak ook om combinaties van verdienmodellen zoals productverkoop, software, diensten, informatie, content of indirecte inkomsten (bijvoorbeeld o.b.v. een platformfunctie). In relatie tot verdienmodellen in het Internet of Things zijn privacy en data-eigendom zeer belangrijke en gevoelige aspecten waarover vanaf het begin weloverwogen strategische keuzes moeten worden gemaakt.

 

Samenwerking als onderscheidend vermogen in uw business model

In het Internet of Things komen vele expertises samen. Het is als bedrijf ondoenlijk om alle kennis en competenties zelf in huis te hebben. Samenwerking met andere partijen is dus cruciaal. En niet alleen samenwerking in de vorm van klant-leverancier relaties maar juist ook in de vorm van strategische partnerships. En exclusieve partnerships met sterke partijen zijn enorm waardevol omdat deze door de concurrentie niet kunnen worden gekopieerd.