Onze innovatieaanpak voor het Internet of Things

Internet of Things biedt substantiële kansen voor bedrijven, ook voor úw bedrijf! Innoveren in het domein van Internet of Things is zeer multidisciplinair. Het vergt van bedrijven nieuwe kennis en competenties, het opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen, nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten en in co-creatie innoveren. En vooral een frisse blik op hun huidige business.

Juist daarom zijn wij zo gepassioneerd over het Internet of Things. Omdat er zoveel samenkomt. Om succesvol te innoveren in het zich snel ontwikkelende domein van het Internet of Things is een pragmatische en praktische aanpak met de juiste balans tussen business, technologie en creativiteit cruciaal. Dit zijn onze uit de praktijk opgedane aanbevelingen.

 

Ken uw klant, betrek uw klant

Uiteindelijk is de uitdaging voor ieder bedrijf om vernieuwende proposities te ontwikkelen die echt relevant zijn voor klanten die bereid zijn ervoor te betalen. Onze ervaring is dat alleen een intensieve gezamenlijke ontdekkingstocht en aanscherping van de fricties en ambities van de klant, leidt tot werkelijk nieuwe inzichten. Nieuw voor uzelf maar zelfs ook nieuw voor de klant zelf. Door in co-creatie oplossingen te ontwikkelen zorgt u ervoor dat u op het juiste pad bent en blijft. Er wordt commitment gecreëerd en de onderlinge relatie wordt naar een hoger niveau gebracht. De ervaring leert dat met dergelijke trajecten bovendien de reguliere lopende business met uw klant wordt gestimuleerd.

 

Visualiseer, maak, probeer en experimenteer

Grote papieren tijgers zijn niet meer van deze tijd. En het Internet of Things kan nog wel eens abstract zijn voor mensen. Het gaat naast hardware tenslotte al snel over data, informatie en diensten die niet tastbaar zijn. Daarom is het goed om ideeën snel te visualiseren om de onderlinge communicatie te verbeteren. Ideeën worden bovendien rijker door ze echt te ervaren door het ‘rommelen’ met snelle prototypes van software en hardware. Protoyping wordt steeds makkelijker en iteraties gaan sneller door toegankelijke elektronica-platformen en 3D printing.

 

IoT heeft strategische impact: een integrale aanpak is essentieel

Voor vrijwel ieder bedrijf liggen er kansen in het creëren van informatiegedreven toegevoegde waarde en de mogelijkheden van digitale technologie. Onderschat echter niet de impact ervan op uw organisatie. Op alle disciplines binnen uw organisatie is het van invloed. Een integrale benadering met een multidisciplinair team vanaf de beginfase van een innovatietraject lijkt traag maar verkort in werkelijkheid uw time-to-market. En dat is ook nodig omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan.

facetten

De vier innovatiefacetten van de innovatieaanpak van Castermans Connected

Een roadmap: ‘Think big, start small’

De wereld om ons heen wordt complexer en verandert snel. Hierdoor zijn gedetailleerde meerjarenplannen niet meer houdbaar. Echter het opstellen van een globale roadmap naar de toekomst voorkomt dat er kansen worden gemist. Ons devies is daarom: ‘Think big, start small’. Hou voor ogen dat het in ‘the big picture’ van het Internet of Things gaat om innovatie in (sectoroverstijgende) waardenetwerken. Maar start met het ontwikkelen van producten en diensten die dichterbij liggen, werkelijk in een behoefte voorzien en waar op kortere termijn mee kan worden verdiend.