Ons aanbod

Castermans Connected is uw gids en innovatiepartner in de wereld van Internet of Things. Met onze hulp ontdekt en ontwikkelt u uw volgende generatie en connected business eerder, sneller en beter.

Wij zijn u van dienst in welke fase u zich ook begeeft met Internet of Things. Van eerste bewustwording en strategische oriëntatie tot realisatie en marktintroductie. Met waar nodig de inzet van externe specialistische kennis en toeleveranciers uit ons geselecteerde netwerk.

aanbod2-01

Eendaagse in-company IoT-workshop

Wij inspireren u en uw collega’s graag over businesskansen in een digitaal tijdperk. In onze eendaagse IoT-workshop  leert u op een andere manier naar uw bedrijf te kijken en ontwikkelt u een eerste eigen IoT-business concept. De workshop is ook waardevol als training of te gebruiken voor teambuilding.

 

Het programma ziet er op hoofdlijn als volgt uit:

  • Introductie over Internet of Things met veel voorbeelden
  • Gezamenlijk verkenning van kansrichtingen voor uw bedrijf
  • Ontwerpen van een globaal functioneel IoT concept
  • Op hoofdlijn opzetten van een kansrijk business model

IoT-Assessment

Wij maken in korte tijd een foto van uw bedrijf en een schets van het toekomstbeeld. Met onze integrale benadering bezorgen wij u scherpe analyses, nieuwe inzichten en verrassende ideeën. Wat is de impact van Internet of Things op uw sector en uw keten? Op welke manier kunt u zich ermee onderscheiden en wat is daarvoor nodig? Wij nemen daarvoor een frisse maar ervaren blik mee met kennis van technologische mogelijkheden en vernieuwende business modellen. Een IoT-assessment traject heeft – afhankelijk van de situatie en wensen – een doorlooptijd van 2-6 weken.

IoT-Accelerator

U heeft een kansrichting voor uw bedrijf te pakken en u wilt deze verder verkennen en uitwerken? In de IoT-Accelerator ontwikkelt u in een zeer korte periode van 2-3 maanden een commercieel veelbelovend, technisch haalbaar en door (potentiële) klanten gevalideerd businessconcept, inclusief businesscase en eerste prototype/demo. De IoT-Accelerator is een volledig gefaciliteerd innovatietraject met de juiste kennis op het juiste moment. U werkt hierin intensief en op een vernieuwende manier samen met uw klant(en) en andere partners.

proces accelerator

De integrale aanpak van de IoT-Accelerator

IoT-Interim

Wij versnellen graag de route naar een succesvolle projectrealisatie. Met hands-on hulp fungeren wij als regisseur en aanjager in de uiterst multidisciplinaire realisatie van IoT-projecten. Denk aan interim rollen als:

  • Product owner
  • Innovatie project- of programmamanager
  • Business developer
  • Partner & alliance manager